Home  
MY ACCOUNT Svjetske web stranice
Prijava za korisnike American Express kartica
Podaci o korisniku
Ime i prezime: * (Tačno kao na kartici, bez posebnih znakova.) Sigurnosni kod nalazi se na poleđini kartice, na slici je istaknut crvenom oznakom:

Broj kartice: * 3775 - -
JMBG: *
Validnost: * /
Korisnik od: (Ako je upisan na kartici)
Sigurnosni kod: * (Ako je upisan na poleđini kartice. Pogledajte upute desno.)
E-mail:
   
Upišite vaše lične  podatke i podatke o vašem korisničkom računu odnosno American Express kartici.
* Za nastavak prijave potrebno je ispuniti polja označena zvjezdicom. Polja popunite identično podacima sa American Express kartice.
Postupak registracije možete prekinuti u bilo kojem trenutku.
U slučaju nemogućnosti prijave, molimo javite se našoj službi korisnika na tel. 033/497-657
MyAccount v2.0.2

Razvoj i uvodenje aplikativnog rješenja - CROZ d.o.o.